Vannføring
117.5426 m3
 
1 3/4 fot
20.08.2017 13:00:00
Utvikling
Vannutvikling siste døgn fra 118.5307 m3 til 117.5426 m3
Vanntemp
13.79°C
Månen
Flo og fjære
20.08.2017
 
Flo kl 00:54
Fjære kl 07:15
Flo kl 13:24
Fjære kl 19:36
21.08.2017
 
Flo kl 01:45
Fjære kl 08:07
Flo kl 14:15
Fjære kl 20:25
Følg utviklingen av vann og temperatur siste døgn, 3 dager, uke og måned ved å klikke her

Fiskeplasser

I Altaelva finner du kanskje flere fiskeplasser enn noen som har gitt navn til dødelige laksefluer. Phatakorva, Mikkeli Blue og Væhiniva for å nevne noen. Trykk på linkene til hovedsonene under for å lese mer om den enkelte fiskeplass. Dersom noen beskrivelser skulle være mangelfulle eller inneholde feil setter vi pris på en mail (se Kontakt oss)

Altaelva er delt opp i 5 hovedsoner

Disse sonene er igjen delt opp i fiskeplassser eller vald. Disse sonene fungert primært bare som en gruppering, og en kjøper normalt ikke fiskekort i en sone, men på de individuelle fiskeplassene. Det er unntak til dette. I Raipas sone er det i august mulig å kjøpe 3-døgnskort og ukekort (se Fiskeregler), og det er også ett eget fiske for utenlandsfiskere (private) i Sautso. Når en kjøper 3-døgnskort er det mange fiskere som deler på hele sonen. Da er det veldig viktig å vise hensyn å ha ett bevelig fiske slik at alle slipper til.

Copyright 20©12 altaelva.no