Vannføring
50.0055 m3
 
Litt over 1/4 fot
12.09.2018 02:00:00
Utvikling
Vannutvikling siste døgn fra 0.0 m3 til 0.0 m3
Vanntemp
12.72°C
Månen
Flo og fjære
19.05.2019
 
20.05.2019
 
Følg utviklingen av vann og temperatur siste døgn, 3 dager, uke og måned ved å klikke her

Fiskeregler

Å få fiske i Altaelva er ikke alle forunt. Det er forskjellige regler for beboere i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa (heretter lokalbefolkningen), og resten av landet/verden. Fiskereglene er gjenstand for endring fra Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som forvalter elva, og teksten under må sees på som en generell veiledning av reglene. Regler finner du også på fiskekortet ditt.

Fiskesesongen i altaelva varer fra 1 juni til 15 september. All fiske før og etter disse datoer er strengt forbudt.

1 juni - 23 juni - "gratisfisket"

Denne perioden omtales som "gratisfisket" for lokalbefolkningen. Innbyggere som skatter til disse kommunene inneværende år kan kjøpe fiskekort for 100,-. Det kan fiskes med flue og sluk. I ukedagene er fisket fredet fra 12.00 - 18.00. For innbyggere utenom disse kommunene må det søkes ALI om fiskekort. Se altalaks.no eller kontakt ALI for informasjon om dette.

23 juni - 16 august - "døgn"

Etter 23 juni er det kun fluefiske. Dette er perioden hvor ordinære døgnkort og 3-døgnskort/ukekort selges. Igjen er det forskjellige regler som gjelder lokalbefolkningen. For utenbygds-beboere må det søkes om å delta på en egen trekning innen 1 februar. Mer om dette kan du lese her. For lokalbefolkningen er det en trekning første helg i mars hvor det trekkes kjøpenummer som avgjør hvor tidlig i køen du kan velge dine døgn.

Hele elva med unntatt av Raipas er normalt bortleid

Bilde viser tv-skjerm under laksekort-trekning for lokalbefolkning. Fiskeplassene er listet opp på venstre side og datoer viser hvilke plasser som er ledige

til private utenlandsfiskere i perioden 24 juni til 15 juli. (Dette er noe forenklet da det også kommer "kudøgn", styredøgn, ca 80 døgn til utenbygdstrekningen inn i bildet for hele sesong-perioden.)

I sone Sautso selges det ikke ordinære døgn.

I sone Sandia selges det kun 2-døgnskort. Disse koster dobbelt så mye som ett vanlig døgnkort. Sandia er (sammen med Sautso) den eneste sonen som ikke er tilgjengelig med bil.

1 døgn starter 18.00 og varer til 12.00 neste dag. Fra 12.00 til 18.00 er elva fredet. Denne perioden midt på dagen er yndet å forflytte seg til og fra fiskeplassen dersom den kun er tilgjengelig med båt. 

17 august - 31 august

Denne perioden er elva normalt bortleid private utenlandsfiskere, med unntak av Raipas hvor det selges ordinære ukekort i denne perioden.

1 september - 15 september - "ørretfiske"

Ørretfiske fra Øvre Alta bru til Alta bru. Det selges 250 fiskekort for hele perioden som fåes kjøpt hos lokale sportsbutikker.

Copyright 20©12 altaelva.no