Vannføring
268.0671 m3
 
3 3/4 fot
27.06.2017 13:00:00
Utvikling
Vannutvikling siste døgn fra 270.5175 m3 til 268.0671 m3
Vanntemp
8.7°C
Månen
Flo og fjære
28.06.2017
 
Flo kl 05:24
Fjære kl 11:52
Flo kl 18:03
29.06.2017
 
Fjære kl 00:08
Flo kl 06:16
Fjære kl 12:46
Flo kl 18:58
Følg utviklingen av vann og temperatur siste døgn, 3 dager, uke og måned ved å klikke her

Kontakt oss

Er det noe du synes mangler på siden, noe du synes er feil eller har du andre synspunkter?
Ønsker du å ha DIN annonse synlig gjennom fiskesesongen?

Ta kontakt med oss.

E-post: altaelva@altaelva.no

 

Merk: altaelva.no drives IKKE av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som forvalter elva. Vi har følgelig ingenting med fiskekort, fiskeregler etc å gjøre. For kontakt med ALI se altalaks.no

Copyright 20©12 altaelva.no