Vannføring
84.752 m3
 
Litt under 1 1/4 fot
21.06.2018 08:00:00
Utvikling
Vannutvikling siste døgn fra 81.497 m3 til 84.752 m3
Vanntemp
8.27°C
Månen
Flo og fjære
21.06.2018
 
22.06.2018
 
Følg utviklingen av vann og temperatur siste døgn, 3 dager, uke og måned ved å klikke her

Kontakt oss

Er det noe du synes mangler på siden, noe du synes er feil eller har du andre synspunkter?
Ønsker du å ha DIN annonse synlig gjennom fiskesesongen?

Ta kontakt med oss.

E-post: altaelva@altaelva.no

 

Merk: altaelva.no drives IKKE av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som forvalter elva. Vi har følgelig ingenting med fiskekort, fiskeregler etc å gjøre. For kontakt med ALI se altalaks.no

Copyright 20©12 altaelva.no