Vannføring
117.5426 m3
 
1 3/4 fot
20.08.2017 13:00:00
Utvikling
Vannutvikling siste døgn fra 118.5307 m3 til 117.5426 m3
Vanntemp
13.79°C
Månen
Flo og fjære
20.08.2017
 
Flo kl 00:54
Fjære kl 07:15
Flo kl 13:24
Fjære kl 19:36
21.08.2017
 
Flo kl 01:45
Fjære kl 08:07
Flo kl 14:15
Fjære kl 20:25
Følg utviklingen av vann og temperatur siste døgn, 3 dager, uke og måned ved å klikke her

Kontakt oss

Er det noe du synes mangler på siden, noe du synes er feil eller har du andre synspunkter?
Ønsker du å ha DIN annonse synlig gjennom fiskesesongen?

Ta kontakt med oss.

E-post: altaelva@altaelva.no

 

Merk: altaelva.no drives IKKE av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som forvalter elva. Vi har følgelig ingenting med fiskekort, fiskeregler etc å gjøre. For kontakt med ALI se altalaks.no

Copyright 20©12 altaelva.no