Vannføring
50.0055 m3
 
Litt over 1/4 fot
12.09.2018 02:00:00
Utvikling
Vannutvikling siste døgn fra 0.0 m3 til 0.0 m3
Vanntemp
12.72°C
Månen
Flo og fjære
21.04.2019
 
22.04.2019
 
Følg utviklingen av vann og temperatur siste døgn, 3 dager, uke og måned ved å klikke her

Raipas

Raipas er elvas nederste sone. Sonen består av 6 døgnsoner. Disse er

Fra 24 juni til 31 juli selges disse fiskeplassene som vanlige døgn (se fikseregler). Fra 1 august til 31 selges det 3 og 6-døgnskort her. På 3 og 6-døgnskort er det flere fiskere som da har tilgang til hele sonen. Raipas sone er ca 11 kilometer.

 

Elilaholmen

Elvas nederste fiskeplass som strekker seg fra Tippen til Badomella. Google maps

Elvestrand

Plassert en spasertur nedenfor Alta sentrum er dette en av de mest tilgjengelige plassene i elva (med unntak av forbygninga). Tidlig i juni ett yndet sted for fluefiskekurs, og når oppgangen starter ett yndet sted for laksen å stoppe å hvile. Øverst "under linja" fiskes det fra land, mens det på selve plassen fiskes fra båt. Adkomst med bil: Kjør fra Alta sentrum ned mot Aronnes. Etter bakken sving ned til høyre, og følg veien rett frem. Fra asfalt slutter er det bare å følge skilting. Google maps

Phatakorva

Døgn i Phatakorva gir deg lang sone med mange forskjellige fiskemuligheter. Sonen starter rett over brekket hvor "linja" går på elvestrand. Her går ett langt stille, djupt parti på vestsida, mens det er noe lang-grunnt på østsida med en brå helling. På høyt vann må en imidlertid ikke la seg lure, for laksen går like gjerne på svært grunnt vann på østsida. Videre går sonen opp i sving før den fortsetter forbi Heggeniva. Her er det ett gammelfar og ett nytt. I hovedfaret finner du Skifersvingen før du kommer opp til Midterfaret som ofte er fiskende fra begge sidene av elva og fra båt. Sonen avsluttes på øversia av brekket når du kommer opp mot forbygninga. Fiskeplassen har også gitt navn til en svært populær lakseflue. Adkomst med bil: Fra RV93, kjør over Øvre Alta bru. Sving av til venstre mot Holmen. Langs veien kommer du til ett busskur. Sving da av 2 ganger mot venstre. Forbi de siste husene langs asfaltert vei tar en mot venstre, og følger veien rett ned til elva. Google maps. Se hvor sonen går på FINN Kart

Forbygninga

En svært tilgjengelig plass ved Øvre Alta bru. Avhengig av vannstand er denne fiskeplassen fiskende på begge sider, samt båt. Midt på sommeren kommer gjerne både lokalbefolkning og turister fra de nærliggende campingplasser til brua for å bivåne laksefisket. Spesielt kvelden. Rett over brua finner du også kontoret til ALI, og ett populær startsted for båttrafikk. Ved fiske fra båt starter man gjerne på øversida av brua for å få ut fluesnøret mellom brukar nr 1 og 2 eller 2 og 3 fra vestsida. På østsida går det også ann å fiske fra land på øversida av brua. Her er det tett vegetasjon og kun vannkast som gjelder. Forbygninga har de siste årene blitt en veldig god fiskeplass, og det er mange laks som har blitt stoppet her på vei opp til sin endelige gyteplass. Merk at det før st-hans drives utstraks slukfiske her, spesielt fra vest-sida. Adkomst med bil: Forbygninga ligger svært lett tilgjengelig med Øvre Alta bru. Fra RV93, sving over brua, og ta til venstre med første rasteplass. Spaser 50+ meter ned til elva. Google maps Google Street View. Se hvor sonen går på FINN Kart

Haraldholmen

Fra Tøllefsplass på øversida av brua opp mot Lamas. Haraldholmen er en frittstående holme på østsida som kommer mellom hovedløpet og det gamle elvefaret. På selve holmen blir det veldig mye fart i vannet, og en trenger en vannstand ned mot 2 fot eller mindre for skikkelige forhold her. Men det er mange alternative fiskeplasser her. På øversida av holmen, på land fra vestsida, og nede i Dollarholla er alle gode fiskeplasser. Adkomst med bil: Fra RV93: Sving av med campingplassene rett ovenfor Øvre Alta bru. Følg Steinfossveien helt inn til Strand Camping, men følg gjerdet på høyre sida av campingplassen istedenfor å kjøre inn på selve campingområdet. Denne skogsstien kan være svært hullete, spesielt tidlig på sommeren og hvis det har regnet mye. Det er forøvrig ikke langt å spasere fra campingplassen. Google maps. Se hvor sonen går på FINN Kart

Killistrømmen

Fra Lamas opp til Killistrømmen. Lamas er en kjempeplass tidlig på sesongen, kanskje spesielt på høy vannstand. En fisker fra land på østsida, og fisken går nært land her hvis det er mye vann. Adkomst med bil: Fra RV93 mot Kautokeino sving av til venstre Killiveien ca 400 meter fra Øvre Alta bru. Følg Killiveien helt inn, og sving av til venstre når du kommer til det siste gjerdet. Avhengig av bil og og føre er det 50-150m spasertur ned til elva. Google maps. Se hvor sonen går på FINN Kart

Copyright 20©12 altaelva.no